Vsaka stranka je pred nakupom dolžna si prebrati pogoje nakupa in reklamacijski postopek. V kolikor opravite naročilo na spletni strani ali poravnate naš račun obvezno preverite, da se strinjate z vsemi pogoji. V kolikor si pogojev niste prebrali, nosite odgovornost sami.

Kdaj se lahko uveljavlja garancija ali stvarna napaka? Garancijo se lahko uveljavi samo takrat, kadar računalnik ne deluje, se ne prižiga, nima kontakta ali stika. Garancija velja samo za delovanje elektronike računalnika. Ponudnik ne odgovarja za programsko opremo, razne izgovore kupil sem računalnik, zaradi tega programa in podobno. Ponudnik ne odgovarja za programe in za to se mora kupec sam pozanimati pred nakupom. Vi ste meni rekli ali obkjubili to… Kdo je kaj rekel ne šteje. Šteje samo.pisno zagotovilo kupca  uradno poštempljano, kjer obljubi kupcu določeno funkcionalnost. Nedelovanje programa ni nedelovanje računalnika. Če imate zastarel računalnik, kateremu Apple blokira uporabo novega operacijskega sistema, je potrebno kupiti novejšega. Če računalnik deluje počasneje zaradi starosti, je potrebno kupiti močnejšega. Za tovrstne reklamacije odgovarja samo APPLE zakaj je zaklenil uporabo novih programov.

Ponudnik je podjetje s sedežem v UK in je dolžno spoštovati samo zakone UK. Prodajajo se artikli izključno po spletu. Ponudnik nima fizične trgovine, ampak samo spletno prodajo. Vsaka stranka zavestno sodeluje s tujim podjetjem že pri plačilu računa.Kljub temu, da je stran v Slovenskem jeziku, ponudnik ni dolžan upoštevati nobene slovenske zakonodaje. Na računu, ki ga je stranka prejela je napisano, da stranka s plačilom soglaša z vsemi pogoji poslovanja ponudnika.

Sklicevanje na 43 člen zvpot pravice do premisleka v 14 dneh se pri prodaji rabljenih računalnikov in opravljeni storitvi zavrže. Stranka nima pravice ustvarjati poslovno škodo ponudniku po zakonu. Pravice do premisleka pri opravljenih storitvah ne veljajo, kot tudi ne pri nastalih stroških.

V primeru, da želi stranka odstopiti, ji ponudnik lahko ponudi odstop. Stranka je dolžna v celoti poravnati vse nastale stroške pri delu, rezervaciji, umik računalnika iz oglasov na njeno željo in rezervacijo se obračuna kot storšek ponudnika. Stroške se obračuna po rednih cenikih. Ponudnik ni dolžan brezplačno nastavljati računalnik po želji stranke. Stroške, ki so nastali zaradi njenega naročila mora poravnati, nato lahko zahteva vračilo preostalega zneska.

  1. Refurbished računalniki so rabljeni računalniki, ki so obnovoljeni, torej lahko vsebujejo kakšne praske ali kakšne druge kozmetične pomanjkljivosti. Zato vsaka stranka pred nakupom v naši pisarni si lahko osebno ogleda računalnik in ga prevzame. Računalnike se kupuje po načelu videno kupljeno. Garancija ne velja za lepotne ali kozmetične napake, ki stranko začnejo motiti po nakupu. Velja zgolj za delovanje računalnika oziroma za delovanje celotnega hardware-a.
  2. Garancija ne vključuje softwarske napake, ker stranki ne delujejo programi ali podobno. Za software prodajalec ni odgovoren, pravtako ni dolžan stranki upoštevati reklamacijo, ker ima težave z uporabo samega sistema. Garancija velja za hardwarska popravila. V kolikor stranka potrebuje pomoč pri inštalaciji ali uporabi kakšnih programov ali igric, lahko naroči programersko storitev.
  3. Serija računalnika naprimer late 2015 ne opisuje dejanske starosti računalnika. Saj Apple ne proizvaja vsako leto druge serije. Vsaka serija se prodaja po več let. Tako se še danes prodaja 2019 serija intel imacov  kot nove naprave. Pravtako je lahko late 2015 kupljen v letu 2018, ko je bila serija opuščena.
  4. Garancija ni vezana na izgovore kolikokrat ste računalnik prižgali (npr. sem samo 3x prižgal), garancija je vezana na časovno obdobje in ko poteče, ne glede na dejstvo kolikokrat ste računalnik prižgali prodajalec je dolžan popravljati računalnik samo v sklopu garancijskega obdobja.
  5. Prodajalec po opravljenem nakupu ne vrača denarja, ker gre za rabljeno računalniško opremo kupljeno po načelu videno kupljeno. Garancijo lahko izkoristite za popravila kupljenega računalnika v skladu s pogoji popravila, ki veljajo pri prodajalcu. Če se stranka po nakupu premisli prodajalec ni dolžan vrniti denar in vzeti nazaj računalnik.
  6. Ob nakupu računalnika prodajalec ni dolžan prenašati podatke s starega računalnika. Ta storitev se posebaj obračuna. Pravtako ni dolžan inštalirati operacijski sistem. Gre za storitev, ki se posebaj obračunava.
  7. Kupec mora skrbeti za ustrezno uporabo izdelka, ga redno čistiti, menjavati termalne paste in skrbeti za računalnik, kot predpisujejo smernice uporabe in splošni pogoji. V času garancijske dobe, kupec mora vsaj 1x pripeljati računalnik na redni servis.
  8. Vsi računalniki so oblepljeni z nalepko WARRANTY v primeru odstranitve te nalepke bodisi s strani kupca ali kakšnega drugega servisa, se garancija nemudoma razveljavi. Nalepke so zalepljene tako z zunjanje strani, kot tudi z notranje.
  9. V primeru reklamacije, mora stranka narediti reklamacijo v skladu s splošnimi pogoji in zakonodajo in nikakor ne z grožnjami ali izsiljevanjem…. Stranka se mora držati spodaj navedenega postopka reklamacije. V primeru, da se ga ne drži prodajalec ni dolžan nuditi garancijskega popravila.
  10. Računalniki iz naše ponudbe so uradno namenjeni MACOS operacijskemu sistemu. Ponudnik ni odgovoren za težave z uporabo drugih operacijskih sistemov ali programov, ki niso originalna Apple programska oprema. Inštaliranje operacijskega sistema Windows, ki ga ne inštalira ponudnik, ampak kupec sam izniči garancijo. V primeru, da windows dela težave, nam priložite račun za inštalacijo sistema na našem servisu.

a.) Pošljete e-mail na info@appleservis.si (reklamacije po telefonu niso veljavne) z natančnim opisom, kaj je razlog reklamacije, opis okvare ali podobno.

b.) Priložite račun ali predračun kupljene naprave, kjer je razviden datum nakupa

c.) Pošljete računalnik na popravilo na sedež podjetja v UK.

d.) Imate pravico do nadomestnega prenosnika macbook pro 13

e.) Prodajalec ima v skladu z zakonom rok do 60 dni, da odpravi napako.

9. V primeru, da kupec naprave ni uporabljal v skladu s smernicami se garancija za naporavo razveljavi. Garancija ne velja za poškodbe, tehnične poškodbe, programe, sowtware, lepotne naknadno ugotovljene napake, udar strele, kratek stik, politje, inštalacije piratske programske opreme, vposeg kakšnega drugega servisa v napravo. V teh primerih se garancija nemudoma razveljavi.